Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
JOAN JOLIS

Sembla ser que Joan Jolis pare s'instal·là a Barcelona com a estamper pels volts del 1676. Poc a poc s'anà especialitzant en l'art de decorar els impresos i de relacionar el treball de l'impressor amb els gustos i les necessitats del lector. Per aquest motiu, la casa Jolis-Pla, que mantingueren l'impremta fins les acaballes del segle XX, arribà a posseïr una de les millors col·leccions de boixos de Catalunya.

Sabem de cert que la casa Jolis publicà alguna auca. En l'inventari fet en la mort d'en Joan Jolis, el 1705, en trobem referències. Entre els boixos del fons de la casa s'hi trobaren 33 rodolins solts d'estil semblant als de l'auca primitiva de l'Abadal de Moià, però bastant més petits. El fet que els rodolins s'hagin trobat cada un en un boix a part, fa pensar que es tracta d'una auca diferent de la que cita l'inventari ja que, en aquest, l'auca és gravada d'una sola peça.

Aquests rodolins, segons els entesos, són del segle XVII.

 

AUQUES D'EN JOAN JOLIS
El sol i la lluna