Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS GUASP

La dinastia dels Guasp impressors l'inicià en Gabriel Guasp a Palma de Mallorca el 1579. La branca primogènita, extingida amb la mort de Jaume Guasp, el 1652, era més aviat estampera, com ho demostra l'abundor de motllos de boix i la poca lletra de caixa que figura en l'inventari fet a la mort del dit Jaume. En aquest inventari no s'esmenta sinó "una oca de full".

De fet, de la casa Guasp només coneixem els boixos incomplets d'una auca. Es tracta de trenta-tres rodolins d'aus, probablement de les darreries del segle XVIII. Porten, en català, el nom de cada au gravat dins del rodolí.

 

AUQUES DELS GUASP
Aus