SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL VILAR - Blanes, La Selva

HISTÒRIES I MIRACLES

 

El "Vot de Vila" de Blanes

El 3 de desembre de 1794, l'Ajuntament de Blanes i la major part dels blanencs, tement que els soldats francesos entressin a la vila, varen anar a buscar la Mare de Déu del Vilar per col·locar-la a l'església de Santa Maria.

Emparant-se en la Mare de Deu feren el "Vot de Vila", prometent visitar el santuari del Vilar una vegada a l'any. Aquest vot s'ha anat complint fins avui, coincidint amb la diada de sant Rafel, quan fou retornada la imatge.
Són nombroses les mostres d'agraïment rebudes al llarg del temps; sobretot dels blanencs i gent de la comarca vinculats amb els oficis del mar i de la terra. Uns 10 vaixells exvots pengen del sostre corn també "El rem de trenta-quatre"(fa 34 pams), clavat a la paret a la part dreta del presbiteri.

Aquest rem és una reproducció de l'exvot original de l'escriptor Joaquim Ruyra, fet en agraïment pel gran èxit que obtingué la seva novel·la "El rem de trenta- quatre". A la paret de la dreta del presbiteri, hi veiem la imatge de sant Elm, patró dels mariners i en unes rajoles de ceràmica una xarxa amb dos peixos.