SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL VILAR - Blanes, La Selva

TROBALLA DE LA VERGE DEL VILAR

Segons la tradició popular, la imatge de la Mare de Déu del Vilar fou trobada per una humil pastoreta en la propietat del Mas Vilà, dins d'una cova, a prop de la font de l'actual santuari, el dia 5 d'agost de l'any 1012. Hom suposa que aquesta talla havia estat venerada antigament a l'església de Blanes i que fou enterrada en temps de guerra.

Una vegada un soldat francès va riure's de la imatge i va dir que no passava de ser un bocí de fusta i, per a fer-ne escarni, li va clavar l'ungla a la cara. Tot d'una va quedar cec, i mai més va recobrar la vista. Sempre més va viure de demanar caritat pels carrers de Blanes. El senyal de l'unglada es va conèixer sempre més a la carona de la Mare de Déu.

.