SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL VINYET - Sitges, Garraf

HISTÒRIES I MIRACLES

Exvot que l'ofereix Margarida Mas Carreras a la Verge del Vinyet, per intercessió de la qual fou curada d'una greu malaltia. Setembre, any 1911 - Sitges

D'exvots n'arribaven, i encara n'arriben en alguns santuaris, de tot tipus. Vinyet en conserva un d'un general de l'exèrcit espanyol. Veieu què ens diu la nota al peu:
Fagín del Exmo. Sr. general de división D. Víctor Martinez Simancas ofrecido a la villa de Sitges, impuesto a la Virgen del Vinyet por la viuda Exma. Sra. Dª Rosita Fontcuberta el dia 20 de noviembre de 1966