SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL VINYET - Sitges, Garraf

TROBALLA DE LA VERGE DEL VINYET

Tenia el senyor de la vila de Sitges un moro esclau per al seu servei, el qual, entre d'altres serveis, s'ocupava de cavar una vinya que hi havia al lloc on actualment es troba el santuari. Vet ací que un dia, mentre hi treballava, donà un cop d'aixada al peu d'un cep i descobrí la santa imatge, quedant gratament sorprès. Prengué la imatge, la posà al cistell del dinar i tornà a casa del seu amo per ensenyar-li la troballa. Però arribant al mas, restà encara més sorprès en veure que la imatge havia desaparegut del cistell. Encuriosits pel fet, els uns, i incrèduls els altres, una munió de gent s'encaminà cap al lloc on s'havia produït la troballa. I vet ací que la trobaren al mateix lloc on l'havia trobat l'esclau moro. Meravellats del fet, decidiren construïr al meteix lloc una capella. Molts foren els mariners de les contrades veïnes que participaren en la construcció del santuari, esperant trobar en la Verge de Vinyet una protectora contra les tempestats i les borrasques.