SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANT RAMON - Sant Ramon, Segarra

HISTÒRIES I MIRACLES

Cada retauló amaga una història, una calamitat que necessita de la divinitat per poder ser resolta. Mirant el retauló sembla fàcil endevinar el fet, motiu de l'exvot. Però de vegades les aparences ens fan malinterpretar les escenes.

Observant l'ex-vot creiem endevinar el motiu del retauló: els habitants de la casa es veuen sorpresos per algú, un lladre possiblement, que els dispara des del forat de la gatera, ferint-ne a dos. La dona, desesperada, prega a Sant Ramon perquè les ferides ocasionades no siguin greus.

La realitat fou molt diferent. Un nét d'aquesta casa ens explicà que els seus avis, tornant a casa, sentiren brogit. L'avi, en mirar per la gatera, observà que els havien entrat lladres. Tot seguit agafà un fusell i els disparà per la gatera. L'àvia, tota preocupada perquè el seu marit no fés mal a ningú, pregà a sant Ramon perquè els lladres no fossin morts, gràcia que fou concedida i retauló que fou penjat al cambril del sant. Votum Fecit, Gratiam Acceptit.