SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE PUIGLAGULLA - Vilalleons, Osona

TROBALLA DE LA VERGE DE PUIGLAGULLA

Conten que un sacerdot, que es reuní per aquells verals amb uns ermitans del Montseny, va tenir una revelació quan veié baixar del cel una claror sorprenent, i va rebre la visita d'un vellet que li digué que si l'acompanyava li revelaria un misteri diví. El vellet el menà al lloc on avui es dreça el santuari, on van trobar cinc lleons; tots dos cavaren fins que varen trobar una balma, dins de la qual hi havia una imatge. El sacerdot dubtà de la seva suficiència per a fer-se'n càrrec i tornà a cobrir la cova; però novament li fou comunicat del cel que havia de descobrir-lo i, quan tornà al lloc, trobà set lleons manyacs que l'ajudaren a la tasca d'obrir la cova. Així que obtingué la imatge, van baixar del cel un estol de fadrins amb atxes enceses, que formaren una processó i van conduir la imatge a Vic. Però la imatge va desaparèixer de la ciutat i tornà una altra vegada a la balma. Tornaren a cercar-la i formar la processó. I altra cop cap a Vic. I així fins a tres vegades. Per fi tothom va creure que era desig de la imatge de romandre a la muntanya, i el bisbe decidí que allí li fos adreçada una capella.