A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
TARDOR
La tardor és l'estció de l'any compresa entre l'estiu i l'hivern que, a l'hemisferi nord, comença el 23 de setembre, equinocci de tardor, i acaba el 21 de desembre, solstici d'hivern.
Paremiologia

.
serà bona la tardor
amb pluges no escadusseres,
que al camp portaran saó,
omplint torrents i rieres.

Si veus l'eriçó a l'arbosser, la tardor ja vé.
La tardor porta tristor.
Tardorada vertadera, per sant Mateu l'aigua primera.
Pluja de tardor, pluja de saó.
Amb saó o sense saó sembra dins la tardor.
Tardor i hivern, per al vell temps d'infern.
Malalties tardorals, llargues i mortals.
Tardor serena, hivern ventós; tardor ventosa, hivern serè.
Tardorada dolenta, millor tardana que primerenca.
A casa del vinater bona tardor i mal hivern.
El bou de tardor i el cavall de primavera.