A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
28 DE SETEMBRE
Santoral Sant Salomó
Diades
Dia mundial de la ràbia.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres

Sant Salomó era el patró dels savis, dels saludadors i adobadors, dels oracioners i salmaires que curaven de gràcia i dels estelers que feien pronòstics i entenien en coses del cel.

Fira ramadera del'Hostal del Vilar (Lluçanès)

Fets històrics catalans

El 28 de setembre de 1974 a Figueres hi inauguren el Museu Dalí.