A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
26 DE SETEMBRE
Santoral Sant Cosme i sant Damià i sant Ciprià i santa Justina
Diades
Dia europeu de les llengües.
Llegendari

Sant Cosme i sant Damià són coneguts pels sant metges. Hi ha qui diu que eren fills de Barcelona i que, en temps de la invasió dels àrabs, posaren tota la seva ciència en curar els ferits en batalla, però més que curar, quasi els ressuscitaven. Els àrabs, en saber-ho, volgueren matar-los. Els perseguiren fins al poble de Cellers, però, en arribar al peu d'un cingle, van esperonar llur cavall i aquests van fer un bot tan gran que van anar a raure al cim de la muntanya del davant. Encara avui es poden veure, ran del cingle, les empremtes de les ferradures i la gent coneix el lloc com el salt dels sants metges.

Paremiologia Per sant Cebrià, llavor a la mà.
Pluja per sant Cebrià, pren most i fa el vi clar.
Per sant Cebrià i santa Justina, penja el gresol a la cuina.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 26 de setembre de 1869 esclatà a Barcelona una revolta republicana connectada amb aixecaments del mateix caire a diversos indrets de Catalunya i d'Espanya.

1962 - El Llobregat i el Besòs es desborden i provoquen greus inundacions al Baix Llobregat i al Vallès.