A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
25 DE SETEMBRE
Santoral Mare de Déu de la Misericòrdia
Diades
Dia mundial del cor
Llegendari

Santa Maria de Cervelló o dels Socors diuen que va néixer al carrer de Montcada de Barcelona. De família noble de Cervelló, de joveneta va tenir molts pretendents, però ella no esvolia casar i, per tal de desagradar als seus pretenents, es va tallar els cabells i, fins i tot es volia tallar el nas i les orelles si no fós perquè els seus pares li van prometre que no la casarien. Més tard vengué la seva gran hisenda idels que en va treure ho dedicà a l'ordre de la Mercè. Els navegants li tenien gran fe i sempre li demanaven ajuda en els mals tràngols.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 25 de setembre de 1932 arribaren a Barcelona el president del govern de la República Manuel Azaña i diversos ministres que venien a lliurar al president Macià l'Estatut de Catalunya aprovat per les Corts.