A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 DE SETEMBRE
Santoral Mare de Déu de la Mercè
 
Diades
Llegendari

L'Ordre de la Mercè fou fundada per Jaume I, Pere Nolasc i Ramon de Penyafort amb la finalitat de redimir els pobres cristians que queien captius dels sarraïns i d'altres infidels.

Paremiologia  
Tradicions i altres Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, festa major

Fets històrics catalans

El 24 de setembre de 1893 l'anarquista Paulino Pallàs atemptà amb una bomba contra Martínez Campos, capità general de Catalunya. Morí un guàrdia civil i restà lleument ferit Martínez Campos.

Fets esportius catalans

El 24 de setembre de 1957 s'inaugura el Camp Nou del FC Barcelona.

1900 - Es celebren unes proves de vela i rem al port de Tarragona.