A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
17 DE SETEMBRE
Santoral Sant Lambert
Diades
Llegendari

 

Paremiologia Per sant Lambert, els ramats baixen de la muntanya.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 17 de setembre de 1923 fou fet públic un decret sobre el separatisme que anava contra l'activitat política catalana.

1868 - El general Prim i altres generals ens pronuncien, a Càdis, contra el règim d'Isabel II. Aquest fet, conegut com La Gloriosa donà pas a la revolució de 1868.

Fets esportius catalans

El 17 de setembre 1923 s'inaugurà l'autòdrom de Terramar a Sant Pere de Ribes. Fou un dels primers autòdroms del món. En el moment de la seva construcció Europa només disposava de dos autòdroms, el de Brooklands i el de Monza i als Estats Units només hi havia el d'Indianàpolis.