A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 DE SETEMBRE
Santoral Sant Corneli
Diades
Dia mundial del linfoma.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres Al carrer dels Capellans de Barcelona hi havia una capelleta dedicada a sant Corneli. Es deia que tots els casats enganyats per llurs mullers que passaven pel seu davant, sentien una forta picor al front, preludi de la banya que els havia de sortir.

Fets històrics catalans

El 16 de setembre de 1923 es prohibia governativament que fós tocat l'himne de "Els Segadors" a bars, cafès, teatres i altres llocs públics.

Fets esportius catalans

El 16 desetembre de 1924 apareix el setmanari d'esports La Barrila Deportiva. Declaren els redactors que La Barrila Deportiva farà esport rient i farà plorar fent esport.