A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 DE SETEMBRE
Santoral Sant Guiu i santa Perpètua
Diades
Llegendari

Santa Perpètua era filla del senyor del castell de santa Perpètua de Gaià, i, com totes les santes màrtirs o les princesetes dels contes, era guapíssima. D'arreu venien galants atrets per la fama de la seva gran bellesa. Però tots marxaven cap cot car la donzella anava per monja de Vallbona de les Monges. I vet ací que un cavaller quedà tan fascinat per Perpètua, que volgué restar sempre més a prop seu. Morts llurs pares, es vengueren totes les seves terres i en feren caritat fins a no restar-els-hi ni una malla.
Sense cap sou a la bossa i pensant que Perpètua no en voldria saber res més d'ell, decidí anar a fer un pacte típic amb el diable: tu afluixa la mosca i d'aquí a set anys ja en parlarem. I pogueren anar pel món fent tanta caritat com volgueren car la bossa no es buidava mai.
Però el temps passa, i nosaltres amb ell. Set anys passats, se'ls presentà en Banyeta per passar comtes. Perpètua s'adonà tot seguit de qui era el personatge que tenia al davant: aquella cara mefistofèlica de bigotis punxeguts, les peülles en lloc de peus, la beta dels pantalons que li penjava pel darrere, aquella olor a sofre… féu el senyal de la creu i… bona nit i tapa't, el diable desaparegué i ells pogueren seguir el seu camí.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 de setembre de 1213 el rei en Pere I el Catòlic fou vençut i ferit de mort a la batalla de Muret per les tropes de Simó de Montfort.

Versió occitana
En coumemouraciou
ded VII centenari
dera Batalho de Muret
ount dab ed arrei en Peire
Aragounes Cataias Lengadoucias E Gascous
cayoun per a defenso deras Libertats ded Dior

Versió francesa
Ici, le 12 septembre 1213,
Simon de Montfort
par sa victoire de Muret
libéra le Midi de la menace aragonaise
et contribua â la réalisation
de l'unité française.