A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
10 DE SETEMBRE
Santoral Sants Nicolau de Tolentí i Lluís Eixarc
Diades
Dia internacional per a la prevenció del suicidi.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Nicolau Tolentí era l'advocat dels agonitzants. El dia d'avui es beneïet panets petits, pastats sense llevat. Quan un malalt estava a les acaballes, se li donava un panet de sant Nicolau, i si tenia esma per a englolir-lo, es podia tenir per cert que es guariria.

Fets històrics catalans

El 10 de setembre de 1911 fou fundada a Barcelona la Confederació Nacional del Treball CNT.

1983 - Primera emissió televisiva de TV·. Les emisions regulars s'iniciaren a partir del 16 de gener de 1984.

Fets esportius catalans

El 10 de setembre de 1991, s'inaugurà el Circuit de Catalunya.