A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 DE SETEMBRE
Santoral Sant Zacaries
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 6 de setembre de 1339 al mar d'Alborán, davant Ceuta: un estol català manat per Gilabert de Cruïlles hi derrota una força naval marroquina.