A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
4 DE SETEMBRE
Santoral Santa Rosalia i sant Moisès
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres A santa Rosalia la tenien per patrona els velluters de seda i els oficis que treballaven i teixien seda.

Fets històrics catalans

El 4 de setembre de 1269 sortí del port de Barcelona un estol de trenta naus i dotze galeres, comandat per Jaume I per començar una creuada catalana a Terra Santa però una gran tempesta a l'alçada de Menorca féu que el rei renunciés al seu projecte.

1285 - La flota catalana comandada per Roger de Lloria derrota totalment la flota francoangevina en la batalla naval del golf de Roses.