A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 DE SETEMBRE
Santoral Sant Gregori el Gran
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 3 de setembre de 1843 esclatà, a Barcelona, la revolta coneguda amb el nom de "La Jamància" donada la gana i la preocupació pel menjar que hi va haver durant els dos mesos i mig que durà aquest moviment.