A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.

 

PAREMIOLOGIA CATALANA
PRIMAVERA
La primavera és l'estció de l'any compresa entre la l'hivern i l'estiu que, a l'hemisferi nord, comença el 21 de març, equinocci de primavera, i acaba el 21 de juny, solstici d'estiu.
Paremiologia
.
La primavera ens durà
La llum del jorn que s'allarga,
El verdejar dels sembrats
I una atmosfera agradable.

Una flor no fa estiu ni dues primavera.
Falsa primavera enganya el bestiar.
Per la primavera, pastor, no deixis la capa ni la berena
Primavera arribada, ovella esquilada.
Oreneta primerenca, primavera calorenca.
No acaba la primavera sense que hi hagi cloquera.
Sant Joan i sant Pere, adéu primavera.
Però… al llit tot l'any és primavera.