A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 D'OCTUBRE
Santoral Sant Gaudiós i sant Florenci
Diades
Llegendari

 

Paremiologia Sant Vicenç plover, tota l'aigua és sementer.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 27 d'octubre de 1858 foren oberts a l'Ajuntament de Barcelona els plecs presentats al concurs per a l'Eixample de la ciutat. El primer premi fou per a l'arquitecte Antoni Rovira i Trias. El plànol de l'engenier Ildefons Cerdà no havia figurat al concurs però fou l'utilitzat.

1911 - Mor a Barcelona l'escriptor i poeta Joan Maragall.

1964 - Primer programa de televisió en català emès per TVE-Catalunya des de Sant Cugat.