A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
26 D'OCTUBRE
Santoral Sant Llucià i sant Marcià
Diades
Llegendari

Eren fills de Vic i més tard, els seus sants patrons.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 26 d'octubre de 1932 el President de la Generalitat, Francesc Macià, signà un decret fixant les normes per a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Fets esportius catalans

El 26 d'octubre del 1935 Boix, Costa i Balaguer, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, coronen el cim del Cavall Bernat de Montserrat, una de les grans gestes de l'excursionisme català d'aquests temps.