A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
25 D'OCTUBRE
Santoral Sant Crispí i sant Crispinià.
Diades
Llegendari

Ambdós eren sabaters i els dos van patir martiri el mateix dia. Els vells fadrins sabaters tenien per patró a sant Crispí, i els aprenents a sant Crispinià.

Paremiologia Per sant Crispí, l'oliva al tupí.
Per sant Crispí, el most ja és vi.
Tradicions i altres

Temps ha hi havia adobasebates ambulants. S'anunciaven amb crits curiosos i pintorescs:

Mitges soles i talons
I pedaços per les vores,
Mitges soles i talons
I pedaços pels cantons.
Mitges soles ben posades
Pels casats i les casades,
I talons de quatre vores
Per les noies casadores.
Ara passa el sabater,
Apa noies, apa noies,
Ara passa el sabater
Que les adoba molt bé.

Fets històrics catalans

El 25 d'octubre de 2005 detenen a Barcelona l'ex-senador Lluís Maria Xirinacs decusat d'apologia del terrorisme per haver-se declarat "amic d'ETA"; l'alliberaran del cap de dos dies (27 d'octubre) de causa de la seva devançada edat.

1149 - Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, conquereix Fraga i Mequinença.

1841 - S'inicia l'enderrocament de la Ciutadella de Barcelona, símbol de la pèrdua de les llibertats públiques dels catalans.