A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 D'OCTUBRE
Santoral Sant Heracli i santa Maria Salomé
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 22 d'octubre de 1926 s'acordà cedir a la ciutat de Barcelona les antigues casernes situades a les antigues Drassanes.