A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 D'OCTUBRE
Santoral Sant Artemi i santa Irene
Diades
Dia mundial de l'osteoporosi.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 d'octubre de 1977 el president Tarradellas i la seva família deixaren la casa de Sant Martin le Beau per tornar a Catalunya.