A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
19 D'OCTUBRE
Santoral Sant Pere d'Alcántara
Diades
Dia internacional del càncer de mama.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

.Fets històrics catalans

El 19 d'octubre de 1810 tingué lloc la batalla de Sant Quintí, a Cardona dins la Guerra del Francès.

1907 - S'inicia la publicació de "Solidaridad Obrera" creat a Barcelona per la central sindical Solidaritat Obrera. Des de 1916 fou l'òrgan de la CNT a Catalunya.