A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
18 D'OCTUBRE
Santoral Sant Lluc
Diades
Dia mundial de la menopausa.
Llegendari

 

Paremiologia Els estudiants, des de sant Lluc a Nadal estudien poc i mal, i de Reis a la Trinitat estudien doblat.
Per sant Lluc, a escola et duc.
Si vols un bon favar, per sant Lluc les has de sembrar.
Per sant Lluc sembro si puc, i, tant si puc com si no puc, sembro per sant Lluc.
Sant Lluc mai és eixut.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 18 d'octubre de 1963 es celebrà a la Facultat de Medicina de València un acte acadèmic commemoratiu del cinquè centenari de la fundació de l'Escola Quirúrgica, la primera escola oficial que existí en tota la península ibèrica.

1898 - Es funda la Unió Regionalista. El 1901, juntament amb el Centre Nacional Català formaran la Lliga Regionalista.

Fets esportius catalans

El 18 d'octubre de 1922 una colla d'entusiastes miraren de coordinar un reglament per forjar un equip de futbol. El batejaren amb el nom de "Vic Foot-ball Club". El Vic F.C. començà a jugar en un camp de conreu que encara hi havia cames de blat de moro.