A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 D'OCTUBRE
Santoral Mare de Déu del Pilar i sant Serafí
Diades
Llegendari

 

Paremiologia Pel Pilar, faves a sembrar.
Per la Mare de Déu del Pilar, el blat, ni eixit ni per sembrar.
Pel Pilar, el tord ve i l'oreneta se'n va.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 d'octubre de 1554 quedà enllestit el cos principal de l'edifici dels Estudis Generals de Barcelona construït pel Consell de Cent, per a reunir-hi les diferents aules que funcionaren a la ciutat. Aquell sector encara se'l coneix amb el nom de La Rambla dels Estudis.

1936 - Arriben a Barcelona els primers contingents de les Brigades Internacionals.