A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
11 D'OCTUBRE
Santoral Santa Plàcida
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

L'11 d'octubre de 1137 el rei Ramir el Monjo d'Aragó féu donació i prometé per esposa la seva filla Peronel·la, de dos anys d'edat, a Ramon Berenguer quart de Catalunya. Aquesta data fixa la unió de Catalunya i Aragó perquè el rei Ramir estipulà que si Peronel·la moria abans del matrimoni, el reialme aragonès passaria per ser regit pel comte Ramon Berenguer. Les esponsalles tingueren lloc 13 anys després.