A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
10 D'OCTUBRE
Santoral Sant Eulampi.
Diades
Dia mundial contra la pena de mort.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 10 d'octubre de 879 Guifre el Pilós, comte de Barcelona, funda el monestir de Ripoll.

1919 - Es constitueixen a Barcelona els Sindicats Lliures, en contrapartida a la CNT.