A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
9 D'OCTUBRE
Santoral Sant Dionís Areopàgita
Diades
Dia mundia de les cures pal·liatives.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres El nou d'octubre València celebra la capitulació de la població islàmica i l'entrada de les tropes de Jaume I a la ciutat. Corria l'any 1238.

Fets històrics catalans

El 9 d'octubre de 827 Ubayd Allah Abu Marwan, al capdavant d'un exèrcit de l'emirat de Còrdova, ataca la Catalunya central i Barcelona i assetja Girona sense aconseguir d'entrar-hi.

1880 - Se celebra a Barcelona el Primer Congrés Catalanista, a proposta de Valentí Almirall.