A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
7 D'OCTUBRE
Santoral Sant Sergi i sant Bacus
Diades
Dia mundial de l'arquitectura.
Llegendari

Conten que el Sant Crist que es troba a la catedral de Barcelona, estigué present a la batalla de Lepant de l’any 1571, precisament a la nau capitana de Joan d’Àustria, germanastre de Felip II. Hi ha qui diu que el Sant Crist, en plena batalla, va esquivar una bala, i d’aquí vindria la inclinació del seu cos. Però d'altres expliquen que, trobant-se a la bodega, una bombarda foradà el casc de la nau, va atansar el seu cos per tapar el gran forat produït evitant el naufragi de l’embarcació capitana.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 7 d'octunre de 1642 els catalans derroten els terços castellans a la batalla de les Forques, a Lleida.

1571 - Victòria de la flota cristiana, comandada per Lluís de Requesens, contra la flota otomana.