A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 D'OCTUBRE
Santoral Sant Bru, sant Prim i sant Felicià.
Diades
Llegendari  
Paremiologia Cada dissabte sant Felicià, plega la feina i allarga la mà.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 6 d'octubre de 1934 el president Companys proclamà l'estat català dins la república federal espanyola. Fou l'orígen dels fets anomenats del sis d'octubre que acabaren amb la detenció empresonament, judici i condemna del govern de la Generalitat.