A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
4 D'OCTUBRE
Santoral Sant Francesc d'Assís
Diades
Dia mundial dels animals.
Llegendari

Conten que un dia que sant Francesc es passejava per Barcelona, li varen regalar un xai. Com que el sant havia de fer uns encàrrecs i la bestiola li feia nosa, demanà a uns mestres d'obres que li guardessin mentre ell era fora. Així que marxà el sant, els mestres d'obres s'anaven mirant el xai, i el veieren tan tendret i grassonet, que la boca se'ls féu aigua. Tot seguit el degollaren i se'l menjaren. Per tal de no deixar rastre del fet, tiraren la pell i les despulles al forn d'obra d'allí mateix. Quan va tornar el sant a recollir el xai, tot foren explicacions de que feia estona que no el veien i que la bestiola devia estar pels voltants. Sant Francesc el cridà un, dos i tres cops i el xai va sortir de dintre del forn encès, belant, fresc i eixerit com si res.

Paremiologia

Sant Francesc les vetlles porta i sant Josep se les emporta.
Per sant Francesc i sant Tristany els cerer comencen el seu guany.

Sant Francesc menja per tres,
quan plou, menja per nou;
quan neva, menja que es crema,
i quan fa bon temps, reganya les dents.
Per sant Francesc, fa els majors freds.

Pel frare encaputxat, sembra ton blat; la vella que això deia, temps ha que ho feia.
El frare caputxí, cada any buida el bací.
Sant Antoni es va enamorar d'un porc, sant Francesc d'un bè i jo de vostè.

Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 4 d'octubre de 1936 tancaren per primera vegada tots els estancs de Barcelona. Era diumenge. Començaren així el descans dominical.

 

Fets esportius catalans

El 4 octubre de 1930 neix la Mutualitat Esportiva de Catalunya.