A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
3 D'OCTUBRE
Santoral Sant Francesc de Borja.
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres Francesc de Borja era Doc de Gandia i fou elevat als altars pel Papa Climent X el 1671. Fou també nomenat patró de dita ciutat. Fira i festes patronals de Gandia.

Fets històrics catalans

El 3 d'octubre de 1918 una epidèmia de grip començà a Barcelona. Foren uns 150 000 cassos de grip declarats.

Fets esportius catalans

El 3 d'octubre de 1986, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposició no de llei, instant al Consell Executiu a "coordinar els organismes pertinents, amb la finalitat d'estudiar i unir esforços per a la creació d'un nou circuit permanent de velocitat", el futur Circuit de Catalunya de Montmeló.