A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
1 D'OCTUBRE
Santoral Sant Remigi i sant Isop
Diades
Dia internacional de les persones d'edat.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Isop era el patró dels lleigs, dels geperuts i dels contrafets. De fet s'associava la imatge del sant amb la del gran faulista grec Isop. Tal dia com avui era costum, a pagès, treure el llibre de les faules d'Isop i llegir-ne alguna d'elles.

Fets històrics catalans

L'1 d'octubre de 1792 fou publicat el primer número del "Diario de Barcelona", el diari més antic d'Espanya i un dels primers d'Europa.

1285 - L'exèrcit català de Pere el Gran derrota, al Coll de Panissars, a l'exècit francès, causant una gran mortaldat. El rei francès, Felip III mor poc esprés a Perpinyà.