A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
28 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Ruf
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 28 de novembre de 1705 l'arxiduc Carles d'Àustria hi jura els privilegis de la Corona d'Aragó i n'esdevé rei amb el nom de Carles III.

1127 - Ramon Berenguer III signa un tractat comercial amb la república de Gènova.