A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
27 DE NOVEMBRE
Santoral Beat Ramon Llull i sant Josep de Calasanz
Diades
Llegendari

Sant Josep de Calasanç dedicà gran part de la seva vida a la instrucció i educació dels petits, especialment als més necessitats i va proposar la seva idea a les autoritats eclesiàstiques i a nobles i rics que poguessin ajudar-lo, però no tingué èxit. Llavors, va demanar una vella sagristia en una parròquia d'un barri pobre de Roma. Al 1597 fundà la primera escola gratuïta d'Europa, utilitzant per això els pocs diners que rebia del seu treball amb el cardenal de Colonna. Fundà així les Escoles Pies. Per aquest motiu el 27 de novembre era el dia del mestre i, temps ha, les escoles feien festa.

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 27 de novembre de 1862 va néixer a Barcelona Francesc Carreras i Candi.

Pastisseria festiva

El pastís d'avui serien unes bossetes de celofan, plenes de pastes seques.