A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
24 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Crisògon i santa Flora
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 24 de novembre de 1713 va néixer a Petra, Mallorca, fra Juniper Serra, evangelitzador de Califòrnia..