A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
23 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Climent i santa Lucrècia
Diades
Dia europeu dels "sense sostre".
Llegendari

 

Paremiologia Sant Climent porta l'hivern.
Per sant Climent el fred reganya les dents.
Qui sembra per sant Climent, perd la llavor i perd el temps.
Tradicions i altres Sant Climent era mestre vaixeller. Per aquest motiu el tenien per patró els vells mariners i gats de mar i era el protector de nàufrags que solien demanar llur ajut per tal de no ofegar-se.

Fets històrics catalans

El 23 de novembre de 1922 va néixer a Sueca, València, l'escriptor Joan Fuster i Ortells.

Fets esportius catalans

El 23 de novembre de 1922 apareix el primer número del setmanari Xut! Encara és el periòdic esportiu d'humor escrit en català de vida més llarga: 15 anys, del 1922 al 1936. Va ser el primer setmanari esportiu d'aquesta mena a editar-se en català, en un època en què les publicacions anaven adoptant la llengua pròpia del Principat com a vehicle d'expressió, tenia 8 pàgines (impreses a dues columnes) i costava 10 cèntims de pesseta.

El 23 de novembre de 1909 és constituït oficialment el Reus Deportiu. Aquest club és especialment conegut per la seva secció d'hoquei patins, guanyadora de set Copes d'Europa entre d'altres títols.