A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
21 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Honori i la presentació de la Nare de Déu al temple.
Diades
Dia Mundial de la Televisió
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres A Perpinyà s'havia celebrat la festa dita dels quinze graons. Els feligresos, com un acte de fe, pujaven de genolls una escala de quinze graons.

Fets històrics catalans

El 16 d'octunre de 1472 fou signada l'anomenada Concòrdia de Pedralbes entre el rei Joan II i la ciutat de Barcelona. Així acabà la guerra que havia sostingut Catalunya en defensade les seves llibrertats amenaçades pel poder reial.