A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
20 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Octavi i sant Benigne
Diades
Dia Mundial de la Infància
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 20 de novembre de 1490 a València: s'hi publica la primera edició de "Tirant lo Blanc"

1964 - Es funda a Barcelona la Comissió Obrera Central que poc després es convertí en Comissions Obreres.