A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
19 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Faust i sant Crispí
Diades
Dia Mundial de la Malatia Pulmonar Crònica Obstructiva
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 19 de novembre de 1423 l'armada catalano-aragonesa atacà Marsella i féu seva la ciutat.

1933 - Eleccions legislatives a Espanya. Per primera vegada les dones poden votar.

1936 - Mor Buenaventura Durruti.