A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
16 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Margarida d'Escòcia i santa Gertrudis
Diades
Dia Internacional per a la Tolerància
Llegendari

Conten que santa Gertrudis (santa Tuies) era una dona molt soferta: durant més de vint anys les rates la rosegaren i ella mai no les va esquivar i, fins i tot, no es va exclamar. Lògicament, havent estat tan rosegada, al final es va morir.

Paremiologia Gloriosa santa Tuies, guardeu-nos de rates i de males erugues.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 16 de novembre de 1354 Pere III conquerí la ciutat de l'Alguer, a Sardenya.