A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
15 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Albert el gran i sant Eugeni
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 15 de novembre de 1925 foren posats en llibertat Angel Pestaña i altres sindicalistes.