A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
14 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Serapió i santa Veneranda
Diades
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 14 de novembre de novembre de 1924 començaren oficialment les emissions de Ràdio Barcelona, primera que funcionà a Espanya i una de les primeres d'Europa.