A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
13 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Leandre, sant Dídac i sant Bonhome
Diades
Llegendari

Sant Bonhome era el patró dels sastres. Sembla ser que tenia una botiga de sastreria al carrer de la Tapineria.

Paremiologia
Tradicions i altres

Sembla ser que aquells que eren molt alts i magres es dedicaven a l'ofici de sastre, feina que pot fer-se sense gaire esforç. Per aquest motiu, rebien el malnom de camotes:

Sant Camotes era sastre,
I robava tant i tant,
Que per més lladre que els altres,
Els sastres el van fer sant.

Sant Camotes era sastre,
I quan feia casacons,
Es quedava coll i trinxa,
Les mànigues i els faldons.

Fets històrics catalans

El 13 de novembre de 1910 fou inaugurat el monument al doctor Robert, a la plaça Universitat de Barcelona..