A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
12 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Josafat i sant Emilià
Diades
Llegendari

Josafat, Yehoshaphat, significa "Jehová ha jutjat" o "Judici de Jehová". Sembla ser que és a la Vall de Josafat on es celebrarà el judici final.

Paremiologia
A la vall de Josafat
tots els homes hi han d'anar.
Tres quintars fan dotze arroves,
comptes vells baralles noves
i sempre s'ha sentit a dir
que el que mata ha de morir.
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 12 de novembre de 1919 es signaren al despatx de l'alcaldia de Barcelona les bases per les quals s'acabaren el locaut i les vagues obreres que tingueren paralitzada la ciutat durant una setmana.

Fets esportius catalans

El 12 novembre de 1902, es va constituir l'Associació de Clubs de Football de Barcelona amb el Barça, l'Hispània, el Català, l'Universitari, l'Irish, el Catalònia, l'Ibèria, la Salut, el Rowing i el Catalunya. No van trigar a acudir l'Espanyol i l'Internacional, principals integrants de la Federació Gimnàstica Espanyola, creada el 1898 a Barcelona.