A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 DE NOVEMBRE
Santoral Sant Sever i sant Severià
Diades
Dia mundial de l'urbanisme.
Llegendari

 

Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 8 de novembre de 1113 fou concedida a la ciutat d'Agramunt la seva carta de població, veritable codi de llibertats locals.